Vad bör man tänka på vid stambyte?

När du som fastighetsägare står inför ett stambyte betyder det också att du står inför en mycket stor kostnad. Dock är det något som alla fastighetsägare och bostadsföreningar redan känner till och sparar till. På så sätt brukar ekonomin inte vara det största problemet.

Vad som blir ett problem är under det fysiska arbetet. Här blir det bullrigt och stökigt med mycket damm och smuts. Utöver det kommer de boende inte heller att kunna använda vatten och avlopp. Det viktigaste som fastighetsägare är då att tillhandahålla lokaler där de boende får tillgång till att duscha, tvätta och utföra sina toalettbestyr. Allt annat kan du alltid lämna till en erfaren stambyteskonsult som har alla de certifikat och den kunskap som arbetet kräver.

Är du intresserad? Läs mer om stambyte här och få flera råd från en av Sveriges bästa stambyteskonsulter. På så sätt kan du se till att ställa alla viktiga frågor och förbereda dig inför ett kommande stambyte. Dock brukar det inte vara någon panik, då bara planering av ett stambyte kan ta mellan ett och två år. Det hela börjar med att utföra en behovsanalys, för att se om en fastighet verkligen är i behov av ett stambyte.