Större renoveringar i fastigheter

Om ni är en bostadsrättsförening eller innehar fastigheter så är ni säkert medvetna om att det någon gång behöver göras större renoveringar. Det kan vara fråga om fönsterbyten, ommålning av fasad eller stambyte.

Dessa renoveringar kommer vare sig man vill eller inte och det gäller att man räknar med dessa så man avsätter pengar för dessa. Om det är ett stambyte som behöver genomföras så kan det finnas anledning att ta in en fastighetskonsult som kan detta på sina fem fingrar. Det är mycket som innefattar en renovering av detta slag och det kan vara svårt att som förening eller fastighetsägare att få en klar blick över hur stor denna renovering är.

Lämna över detta till experter som kan upphandla och kontrollera att det blir ett bra utfört arbete kommer att underlätta för er bostadsrättsförening eller om ni är en privat fastighetsägare. Ett stambyte genomförs vanligtvis med ett mellanrum på 30 år så det blir i så fall nästa generation som får ta på sig denna uppgift nästa gång det ska genomföras. Så klart så ökar värdet både på lägenheter och fastigheten i stort vid en sådan renovering.

Lycka till med ert stambyte och vi hoppas så klart att allt kommer att gå smidigt.