Få hjälp att växa som person

Vi är så mycket mer än bara en kropp. Vårt psykiska välmående är minst lika avgörande för helheten som den kroppsliga hälsan. Det finns många metoder att vårda kroppen, exempelvis mediciner, motion och diet. Men hur mycket minns vi att lyssna till och värna om vår mentala sida?

Inte längre tabu

Några årtionden tillbaka var psykisk ohälsa tabubelagt. Emellertid förändrades förhållningen till psykiskt illamående och idag vågar många tala öppet om sina privata utmaningar och våndor. Faktum är att år 2020 uppgav mer än 40 procent av befolkningen att de upplevt lätta psykiska besvär som ångest eller oro.

Terapi som stöd för personlig utveckling

Till följd av en öppnare dialog om psykiska besvär, har många människor vänt blicken inåt: Vem är jag som människa? Vad är mitt syfte? Hur kan jag hitta en balans i livet?

Vi läser kanske självhjälpsböcker och lyssnar till hälsofrämjande podcasts. Faktum är att det finns drösvis med material att studera. Mot den bakgrunden är en i ämnet väl insatt coach guld värd. För vill man ta ett steg vidare i sin självkännedom behöver man ofta någon som lyssnar och som kan erbjuda sin erfarenhet som bollplank.